Vydavatelia a tlač

Vydáva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Iževskou štátnou technickou univerzitou.

ISSN 1339-5017(online)

ISSN 1337-6047(tlačené vydanie)

Tlač

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
SK-91150 Trenčín
Slovenská republika

Periodicita

Časopis je vydávaný štyrikrát do roka.

Vydávanie časopisu University Review je povolené 

Ministerstvom kultúry SR, evidenčné číslo EV 3723/09