Kontakt

Redakcia časopisu

Mgr. Marcela Galbová

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

SK-91150 Trenčín, 

Slovenská republika

Tel.: +421(0)32 7400 181

e-mail: ur@tnuni.sk